Půjčky, úvěry, spoření

 

AktualityBulletin Ekonomických staveb

Katalog rodinných domů

Objednejte si zdarma tištěný katalog

Články

 

Podělte se s ostatními
    Pridat.eu

Aktuální akce stavebních spořitelen III.

Napsal dne 16. 08. 2011 uživatel miroslav.lebl

Aktuální akce stavebních spořitelen III.

 

WSS

WSS prodlužuje akci, kdy u všech nových smluv o stavebním spoření fyzických osob uzavřených v období od 1. 7. 2011 do 30. 8. 2011 platí mimořádná úroková sazba z úspor 2,5 % ročně a s tím související úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření 5,2 % p.a. Možnost volby úrokové sazby z úspor 1 % a z úvěru ze stavebního spoření 3,7 % zůstává zachována bez změny.

 

 

ČMSS

ČMSS vzhledem k situaci na trhu financování, která je stále ovlivněna nízkými úrokovými sazbami především u hypotečních bank, přistupujeoproti dosavadním podmínkám k dalšímu zatraktivnění úvěrové nabídky ČMSS v oblasti MÚ zajištěných nemovitostí TOPKREDIT, TOPKREDIT PLUS a TOPHYPO:

- u MÚ TOPKREDIT a TOPKREDIT PLUS s dobou splatností nad 72 měsíců

snižuje úrokovou sazbu o dalších 0,3 % p. a.

- u MÚ TOPHYPO s dobou splatností nad 72 měsíců snižuje úrokovou

sazbu o dalších 0,6 % p. a.

- pokračuje v nabídce neúčtování úhrady za zpracování MÚ typu TOP

 

MÚ žádosti schválené v ČMSS do 14. 8. 2011 včetně, budou zpracovány podle starých podmínek. Nové úrokové sazby budou uplatňovány u MÚ žádostí schvalovaných od 15. 8. 2011 nebo doručených na centrálu ČMSS od 15. 8. 2011 do 30. 9. 2011 včetně, bez ohledu na datum podpisu

MÚ žádosti klientem.

 

 

RSTS

RSTS přistoupila k prodloužení úspěšné akční nabídky poskytování překlenovacích úvěrů Nízká hyposplátka a Horizont se sníženou úrokovou sazbou (ve fázi PÚ) do 31. 10. 2011 (bez ohledu na původně vyčleněný finanční kontingent 1,5 mld. Kč). Snížené úrokové sazby platí pro žádosti o úvěr s datem předání do 31. 10. 2011 (včetně) a s datem doručení úvěrové žádosti do sídla RSTS nejpozději 11. 11. 2011 (včetně). RSTS si vyhrazuje právo nabídku ukončit, např. při mimořádné situaci na finančním trhu i před uplynutím data 31. 10. 2011. V tomto případě by byly stanoveny pro přechodné období termíny nové.

 

 

S účinností od 15. července 2011 se stávající Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření (dále jen „VOP“) rozšiřují o dodatek č. 1 ve znění uvedeném v příloze č. 1. Novým ujednáním se budou řídit smlouvy o stavebním spoření uzavřené až od účinnosti tohoto sdělení, nevztahují se tedy na smlouvy již uzavřené. Dodatkem byla rozšířena úvěrová oblast o nové podmínky. Jedná se o právo Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen „RSTS“) vyžádat si přistupitele k úvěru a rovněž požadovat dodatečné zajištění v případě, jestliže nebude klientem navržené zajištění akceptovatelné. Dále má RSTS možnost odmítnout úvěr, bude-li klient vyhodnocen jako rizikový.

V části upravující způsob úročení úvěru došlo k upřesnění postupu RSTS tak, jak je to již aktuálně sjednáváno ve smlouvě o úvěru. Nově pak bylo rozšířeno oprávnění RSTS vyžadovat v případě výplaty finančních prostředků vždy úředně ověřený podpis, pokud se RSTS s účastníkem nedohodne jinak. Zde platí, že aktuálně používaný postup ověřování zůstává i nadále zachován.

Poslední změna se týká doručování písemností, kdy VOP určují, že písemnosti účastníka se považují za doručené stavební spořitelně dnem doručení do sídla RSTS.

Provozní opatření k používání VOP včetně dodatku č. 1 Při uzavírání nové smlouvy o stavebním spoření, případně při změně tarifu, je nezbytné, aby účastník kromě stávajících VOP obdržel v papírové podobě i dodatek č. 1. Po přechodnou dobu, než bude dodatek vytištěn a distribuován, je nutné tento dodatek individuálně vytisknout a vložit do desek formuláře Smlouva o

stavebním spoření a o zřízení vkladového účtu (dále jen „smlouva“).  Vytištěné dodatky budou určeny pro formuláře, které mají obchodní zástupci v tuto chvíli k dispozici. U nově objednaných

formulářů z centrála RSTS by již měli být VOP plně v aktuálně platné podobě bez nutnosti dodatku č.1 k VOP

 

 

MPSS

V období 1.8. – 30.9. 2011 bude klientům nabízen Rychloúvěr bez poplatku za zpracování.

 

Potřebujete poradit ohledně financování bydlení? Plánujete stavbu rodinného domu, nebo byste raději přenechali práci stavební firmě, která nabízí stavbu domu na klíč? Vše o stavbě naleznete na portále STAVBA-DOMU.cz