Půjčky, úvěry, spoření

 

AktualityBulletin Ekonomických staveb

Katalog rodinných domů

Objednejte si zdarma tištěný katalog

Články

 

Podělte se s ostatními
    Pridat.eu

Otázky a odpovědi, co se můžou hodit

Napsal dne 21. 04. 2011 uživatel miroslav.lebl

Otázky a odpovědi, co se můžou hodit

 

Je nutné pro výstavbu nového rodinného domu využití vlastní úspor? Nebo to jde i bez nich?

Vlastní úspory jsou jistě výhodou při financování výstavby nového rodinného domu, protože snižují náročnost na výši úvěru, jeho zajištění i bonitu klienta. Na druhou stranu je však nutné říci, že dům lze postavit i bez jakékoli hotovosti. V takovém případě musí však klient počítat přísnější zkoumání banky, nutnost mít lepší (větší) zajištění, prokázat bance vyšší příjmy ke splácení úvěru.

V jakých případech lze využít dotace od státu či jiné příspěvky?

U novostaveb rodinných domů je situace relativně jednoduchá. Plošně poskytovaný „příspěvek“, který stát nabízí je úleva na dani z příjmu, tedy odpočet zaplacených úroků na hypotečním úvěru či úvěru ze stavebního spoření. Tímto odpočtem jsou lidé schopní v počátku splatnosti průměrného úvěru ušetřit kolem 10 % měsíční splátky úvěru. Dalším způsobem státní pomoci jsou výhodné půjčky od Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB), které lze využít na pořízení nového bydlení pro mladé rodiny či domácnosti. V tuto chvíli jsou však letošní přidělené prostředky ze státního rozpočtu již vyčerpány, nezbývá než čekat na rok další. Další možností je Zelená úsporám, to však přímo nesouvisí s úvěry a jejich podporou, nýbrž ke zvýhodnění nákladů na práce, které snižují energetickou náročnost stavby, u novostaveb se jedná o pasivní řešení stavby a dotace na obnovitelné zdroje vytápění. Nicméně i tento program je v současnosti pozastavený. Poslední možností je dotace na výrobu elektrické energie pomocí fotovoltaické elektrárny, nicméně i v tomto případě jsme v určité časové vakuu, kdy se neustále čeká, až ČEPS začne povolovat připojení elektráren do sítě.

Je hypotéka stále populární cesta k financování stavby domu? Proč?

Hypotéky stále získávají na své oblibě a jsou dlouhodobě nejvhodnějším produktem pro financování pořízení vlastního bydlení – tedy nejen k financování výstavby rodinných domů, ale také pro koupi, vypořádání či refinancování. Osobně doporučuji využívat hypoteční úvěry jako hlavní finanční nástroj, který lze vhodně doplnit úvěry ze stavebních spoření nebo půjčkou od SFRB. K narůstající oblibě hypoték jistě pomáhají parametry tohoto finančního produktu, tedy úvěr je možné splácet dlouhou dobu, běžně 30 let a v současnosti není problém dosáhnout splatnosti i delší, 40 let. Další parametrem jsou úrokové sazby, které jsou u hypotéčních úvěrů na velmi dobré úrovni. Za poslední rok se průměrná úroková sazba všech poskytnutých hypoték na trhu snížila o téměř 1,2%. Aktuálně se průměrná sazba pohybuje na úrovni 4,26%, přičemž nejlepší nabídka na trhu začíná již pod 3%.

Za jakých podmínek lze v tomto případě využít stavebního spoření? Je tento finanční produkt ještě stále výhodnou formou spoření na stavbu či rekonstrukci bydlení?

Úvěry ze stavebního spoření nebo překlenovacími úvěry ze stavebního spoření je vhodné doplnit celkové financování pořízení bydlení. Úvěry ze stavebního spoření doporučuji využít u menších částek, zpravidla do 500 tis. Kč. V takovém případě mají oproti hypotečním úvěrům navrch především z hlediska jednoduššího vyřízení, menších nároků na klienta především z titulu záruky a zajištění.

I přes nepříznivé vládní kroky, které postihly stavební spoření, se stále domnívám, že je rozumné stavební spoření využívat. Těžko najdete na trhu bezpečnější produkt, i když aktuálně jen s průměrným zhodnocením vložených prostředků. Pro klienty přemýšlející do budoucna o pořízení vlastního bydlení je to jistě dobrá volba.

Existuje možnost využít jiné typy úvěrů, půjček, jaké, kdy je tato cesta vhodná?

Na trhu existuje mnoho specifických úvěrů, které jsou účelově poskytovány na pořízení bydlení, ať už koupí, výstavbou či rekonstrukcí. Příkladem může být Úvěr na lepší bydlení od ČSOB nebo Úvěr na nemovitost od KB. Jejich využití je však méně výhodné než financování pomocí hypotéky či úvěru ze stavebního spoření. Tyto úvěry mají kratší splatnosti, vyšší úrokové sazby, jsou limitovány maximální výší, na druhou stranu mají volnější pravidla při zajištění (často není podmínkou mít k zajištění nemovitost). Doporučuji je proto využívat jen v krajním případě, kdy z nějakého důvodu není možné hypotéku nebo stavební spoření využít, nebo jejich využítím nelze pokrýt celou část záměru.

Lze kombinovat jednotlivé možnosti, za jakých okolností a podmínek?

Jednotlivé finanční produkty lze jistě kombinovat. Běžně se pro financování bydlení kombinuje stavební spoření a hypotéka, nejčastější finanční produkty. Nicméně vhodnost kombinace finančních produktů a jejich poměr je vždy velmi individuální a hodně závisí na šikovnosti zpracovatele úvěru. Je vhodné úvěr připravovat s někým, kdo není vázán na jeden finanční ústav, má přehled o celém trhu, zná i detaily jednotlivých produktů a jejich provázanost.

Z čeho je ideální financovat stavbu jako takovou, které finanční produkty jsou pak určené na vybavení domu?

Výstavbu rodinného domu je optimální financovat hypotečním úvěrem, eventuálně kombinací hypotéky a úvěrem ze stavebního spoření. Na vybavení domu je možné také využít hypotéky, pokud to zvolený typ hypotéčního úvěru umožní, klient má dostatečnou bonitu a zajištění. Jedná se například o hypotéku s neúčelovou částí úvěru

V některých případech výhodnější, pokud klient do záměru kalkuluje s vlastními prostředky, stavbu financovat z hypotéky a vlastní hotovost využít na pozdější vybavení. Nebo např. v případech, kdy klient uvažuje o prodeji stávajícího bytu po ukončení stavby, tyto prostředky využít na dokončení a vybavení domu, než zbytečně připravovat velký úvěr na výstavbu a vybavení. Zaleží pak i na dodavateli vybavení, někteří mají pro své klienty nasmlouvané specifické (výhodnější) podmínky spotřebitelského financování.