Půjčky, úvěry, spoření

 

AktualityBulletin Ekonomických staveb

Katalog rodinných domů

Objednejte si zdarma tištěný katalog

Články

 

Podělte se s ostatními
    Pridat.eu

Raiffeisen stavební spořitelna

Napsal dne 21. 11. 2011 uživatel miroslav.lebl

aktuality a novinky z Raiffeisen stavební spořitelny

__________

Raiffeisen stavební spořitelna připravuje vstup do registru Solus, spuštění kontroly v rámci schvalování úvěrů ke smlouvám o stavebním spoření se předpokládá v prosinci 2012.

__________

S platností od 3. 10. 2012 RSTS mění požadavky na zajištění nezajištěných úvěrů.
REKOpůjčka – další zvýšení limitu nezajištěné částky pro kategorii „bez zajištění“ z 300 tis. Kč na 500 tis. Kč (včetně), tj. současně dochází ke zvýšení limitu nezajištěné částky pro kategorii „zajištění nemovitostí“ z 300 tis. Kč na 500 tis. Kč (včetně).
- do 2. 10. 2012: do 300 tis. Kč „bez zajištění“ / nad 300 tis. Kč nemovitost
- od 3. 10. 2012: do 500 tis. Kč „bez zajištění“ / nad 500 tis. Kč nemovitost
V oblasti zajištění jsou nyní sjednoceny limity pro obě varianty překlenovacího úvěru REKOpůjčka a REKOpůjška plus.
Úvěr ze stavebního spoření - zvýšení limitu nezajištěné částky pro kategorii „bez zajištění“ z 500 tis. Kč na 700 tis. Kč (včetně), limit nezajištěné částky pro kategorii „zajištění nemovitostí“ se nemění, forma „zajištění ručitelem“ je i zde zrušena.
- do 2. 10. 2012: do 500 tis. Kč „bez zajištění“ / 500 až 700 tis. Kč ručitel / nad 700 tis. Kč nemovitost
- od 3. 10. 2012: do 700 tis. Kč „bez zajištění“ / nad 700 tis. Kč nemovitost

__________

S účinností od 1. 11. 2012 dochází k úpravám ve znění smlouvy o překlenovacím úvěru spočívají především ve stanovení období fixace úrokové sazby překlenovacího úvěru a v přesnějším definování možnosti předčasného splacení PÚ, resp. zaplacení mimořádné splátky PÚ.
- U PÚ zajištěných nemovitostí = hypotečního typu PÚ se mimořádnou splátkou rozumí částka, jejíž výše je minimálně dvanáctinásobkem měsíční splátky PÚ a současně minimálně 30.000,-Kč. Záměr uhradit mimořádnou splátku musí klient RSTS písemně oznámit min. 30
pracovních dní předem. RSTS následně každou takovou splátku může zpoplatnit dle aktuálně platného Sazebníku úhrad za poskytované služby, max. však do výše 5 % této mimořádné splátky (a současně max. 30.000,-Kč).
- U PÚ bez zajištění nemovitosti = spotřebitelského typu PÚ má RSTS právo na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s předčasným splacením PÚ. Klient je opět povinen min. 30 pracovních dní předem písemně oznámit RSTS záměr částečně či zcela splatit PÚ. Výše náhrady nákladů za částečné nebo úplné splacení PÚ bude stanovena individuálně pro každý jednotlivý případ v souladu s příslušným ustanovením zákona o spotřebitelském úvěru (tj. max. 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru 1 rok, je-li tato doba kratší než 1 rok, nesmí výše náhrady přesáhnout 0,5 %).
Ze strany RSTS nebude uplatňována úhrada za mimořádnou splátku PÚ (hypoteční typ PÚ), resp. náhrada nákladů spojených s předčasným splacením PÚ (spotřebitelský typ PÚ) v případě, že dojde k předčasnému splacení PÚ, resp. zaplacení mimořádné splátky, ve lhůtě stanovené v písemném oznámení o nové výši úrokové sazby, které zašle RSTS klientovi (tj. pouze v souvislosti se změnou úrokové sazby při ukončení období úrokové sazby). Tato lhůta bude činit minimálně 1 kalendářní měsíc.

__________

s účinností od 1. 1. 2012 schváleno zvýšení limitní částky výplaty (při ukončení smlouvy o stavebním spoření, po přidělení cílové částky) pro akceptaci ověření podpisu certifikovaným obchodním zástupcem (dále jen „COZ“) z 300 tis. Kč na 400 tis. Kč

 

Nová akční nabídka platí pro všechny klienty se smlouvou starou min. 48 měsíců a s naspořeností min. 35 % CČ

Výhody akční nabídky: PÚ „Bez čekání“ se zvýhodněnou úrokovou sazbou ve fázi PÚ 3,5 % p.a (úroková sazba ve fázi ÚSS dle tarifu, max. 4,9 % p.a.), akce platí v období 21. 11. 2011 – 31. 1. 2012, klient nemusí dokladovat příjmy (pouze je uvádí v ÚŽ), do výše úvěru 400 tis. Kč zcela bez zajištění, do výše úvěru 600 tis. Kč bez zástavy nemovitosti, lze využít nová pravidla pro prokazování účelového použití prostředků stavebního spoření.

 

 

Nabídka poskytování překlenovacích úvěrů Nízká hyposplátka a Horizont se sníženou úrokovou sazbou prodloužena do 31. 1. 2012 + navíc bez úhrady za uzavření smlouvy o úvěru.

V období 1. 11. 2011 – 31. 1. 2012 jsou tyto úvěry navíc poskytovány bez úhrady za uzavření smlouvy o úvěru! 

Úprava podmínek pro refinancování úvěrů od jiné banky Při poskytování úvěrů na refinancování úvěru od jiné banky v období od 1. 11. 2011 do 31. 1. 2012 akceptuje RSTS:

- původní odhad ceny nemovitosti vystavený 1. 1. 2006 a později s tím, že u odhadů starších než půl roku bude stavebním technikem RSTS provedena revize předloženého odhadu.

- neprokazování příjmů u úvěrů, kde měsíční platba (splátka a dospořování) bude nižší než měsíční splátky refinancovaného úvěru za předpokladu, že původní smlouva je splácena minimálně 11 měsíců

 

Podmínky pro poskytování PÚ Spektrum Plus jsou následující:

- poskytnutí s akontací 0 - 10 % cílové částky (po zaplacení úhrady za uzavření smlouvy),

- úroková sazba pro PÚ Spektrum Plus je 6,90 % p.a., v případě sjednání pojištění pro případ smrti a trvalých následků úrazu lze úrokovou sazbu snížit o 0,10 % p.a. na 6,80 % p.a.,

- ostatní podmínky poskytování PÚ Spektrum Plus jsou shodné s podmínkami „klasického“ PÚ Spektrum, tzn. stále zůstává v platnosti i dosavadní varianta PÚ Spektrum s akontací od 10 % CČ, s úrokovou sazbou 6,20 % p.a. a s výší měsíčních splátek dle zvoleného tarifu.

Podmínky pro zpracování žádostí o PÚ Spektrum Plus:

Nabídka je platná pro žádosti o PÚ Spektrum Plus, které budou sepsané nejpozději 31. 1. 2012

 

Plánujete stavbu domu svépomocí? Chcete nízkoenergetický dům s upravenou zahradou agrilem? Potřebujete poradit s výběrem interiéru